Tworzenie i rejestracja spółek w Polsce

Zajmujemy się rejestracją działalności gospodarczej głównie w spółek osobowych oraz kapitałowych. Pomagamy w wyborze odpowiedniej formy prawnej prowadzonej działalności, analizując aspekty przemawiające za i przeciw konkretnym rozwiązaniom, zanim nastąpi faktyczna rejestracja spółki.

Pomoc z naszej strony jest kompleksowa i dotyczy wszystkich etapów rejestracji nowego podmiotu. Rozpoczynamy od doradztwa w wyborze najlepszej formy prawnej prowadzonej działalności, przygotowaniu umowy spółki dopasowując ją do Twoich potrzeb, sporządzenia wszystkich wymaganych do rejestracji dokumentów (uchwał i formularzy) kończąc na złożeniu w Twoim imieniu wszystkich dokumentów we właściwym urzędzie lub sądzie rejestrowym.

W ramach naszej działalności tworzymy m.in:

  • spółki cywilne,
  • spółki jawne,
  • spółki komandytowe,
  • spółki partnerskie,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółki komandytowe z o.o.,
  • spółki akcyjne,
  • spółki komandytowo – akcyjne,

Współpracujemy z zaufanymi partnerami, którzy pomogą Ci w prowadzeniu spółki w tym m.in. z zaufaną kancelarią notarialną, biurem księgowym w tym księgowym zapewniającym obsługę spółek kapitałowych (spółek z o.o. i spółek akcyjnych), biurem wirtualnym.

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami!