Lipiec 23

Pozew „prawie” zbiorowy

Pozew „prawie” zbiorowy

W sprawach związanych z uznaniem postanowień wzorca umowy za niedozwo­lone dało się zauważyć w ostatnim czasie nowe praktyki wśród pełnomocników stron powodowych – adwokatów, radców prawnych reprezentujących m.in konsumentów “zrzeszonych” wokół stowarzyszenia Patronus z Łodzi. Praktyki przypominają trochę powództwo zbiorowe. Ten sam pełnomocnik reprezentując np. dziewięciu konsumentów, występuje bowiem do Sądu Ochrony Konku­rencji i Konsumentów.

Czerwiec 3

Kup sobie ugodę!

Kup sobie ugodę!

Właściciele sklepów internetowych powoli „przyzwyczajają się” do działalności stowa­rzyszeń czy kancelarii prawnych, których jednym z głównych celów statutowych czy też profilów działalności jest wyszu­kiwanie zapisów niezgodnych z prawem, a następnie kierowanie pozwów do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W ostatnim czasie tego typu działalność rozpoczęła kolejna kancelaria, tym razem z Opola. Czy możemy spodziewać się.