Sierpień 26

Kontrola GIODO w praktyce.

Kontrola GIODO w praktyce.

Pod koniec 2012 roku Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zawarł porozumienie z Państwową Inspekcją Pracy dotyczące przeprowadzania wspólnych kontroli u pracodawców. Porozumienie w swym założeniu miało na celu wyeliminowanie nieprawidłowości związanych z ochroną danych osobowych pracowników firm. Jak wynika ze wstępnych informacji, po kontrolach wśród przedsiębiorców, urzędnicy reprezentujący GIODO zwracają szczególną uwagę na aspekty prawne.