Ponad 85 000 zł kary za niezgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych do UODO.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. karę w wysokości 85 588 zł. Decyzja PUODO wzbudza wiele kontrowersji i jest szeroko komentowana z kilku powodów. Przede wszystkim sprawa dotyczy ujawnienia danych osobowych z polisy ubezpieczeniowej. Dokument zawierał m.in. imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, numery PESEL oraz informacje dotyczące przedmiotu ubezpieczenia […]

Czytaj dalej

Beneficjent rzeczywisty – kim jest?

Od 13 lipca br. wszystkie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne, komandytowo-akcyjne, komandytowe i jawne założone przed 19 października 2019 r. będą miały obowiązek ujawnienia swoich beneficjentów rzeczywistych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych utworzonym nowelizacją ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Uwaga, podmioty rejestrowane po 13 października 2019 […]

Czytaj dalej

Polish Tech Night – wrasztaty Berlin 21.06.2017

W imieniu naszego Partnera z Niemiec – Kancelarii HÄRTING Rechtsanwälte, zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach. W ramach spotkania poruszone zostaną najważniejsze kwestie prawne, dotyczące bezpośrednio niemieckiego prawa cywilnego. To zagadnienia które każdy Start-up myślący poważnie o rozpoczęciu działalności w Niemczech lub planujący rozpoczęcie sprzedaży transgranicznej musi znać! Udział w warsztatach jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona, […]

Czytaj dalej
Call Now Button