Szkolenia

Organizujemy szkolenia, warsztaty, seminaria i konferencje dla przedsiębiorstw i instytucji, jednostek administracji publicznej oraz samorządów, pracowników różnych grup zawodowych, w tym kadry menedżerskiej. Projektujemy szkolenia indywidualnie dopasowane do potrzeb naszych Klientów, realizując je w formie szkoleń otwartych i zamkniętych. Prowadzimy szkolenia na terenie całego kraju, w siedzibie Klienta lub miejscu przez niego wskazanym.

Proponujemy szkolenia z tematyki prawnej oraz około prawnej, a także dotyczące ochrony danych osobowych dotyczące m.in.:

  • prawa autorskiego oraz własności intelektualnej,
  • prawa pracy oraz praw pracowników (mobbing),
  • prawa gospodarczego i prowadzenia działalności,
  • prawa handlowego, prawa spółek i ich obsługa,
  • prawa konsumenckiego, sprzedaży i świadczenia usług na rzecz konsumentów,
  • ochrony danych osobowych i GIODO,
  • nowych przepisów o ochronie danych osobowych wynikających z RODO (Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych)
  • windykacji na etapie polubownym, sądowym oraz egzekucyjnym.

Podczas szkoleń pracujemy w oparciu o studium i analizę przypadku (case study), wykłady interaktywne, pracę zespołową oraz dyskusje grupowe. Naszym Klientom zapewniamy kadrę doświadczonych trenerów – prawników
z praktyką i sukcesami w realizowanych projektach.

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami!