Tworzenie spółek i obsługa przedsiębiorstw

Obsługujemy wyłącznie przedsiębiorców, ze szczególnym naciskiem na branże powiązane z e-commerce, nowymi technologiami i IT. Pomagamy w powoływaniu nowych podmiotów jak i obsłudze już istniejących. Dzięki wąskiej specjalizacji doskonale rozumiemy wymagania, a także znamy potencjalne zagrożenia przed jakimi stają na co dzień nasi Klienci.

 • Zapewniamy reprezentację przed sądami powszechnymi I i II instancji, a także Sądem Najwyższym.
 • Reprezentujemy naszych Klientów przed organami administracji publicznej,
 • Tworzymy oraz przekształcamy spółki prawa handlowego (tutaj więcej na ten temat).
 • Zapewniamy pomoc przy reorganizowaniu przedsiębiorstwa i jego optymalizacji.
 • Tworzymy spółki w najciekawszych destynacjach na świecie zapewniających najkorzystniejsze rozliczenia podatkowe (tutaj więcej na ten temat).
 • Konstruujemy oraz opiniujemy umowy, kontrakty, statuty, regulaminy oraz inne dokumenty prawne.
 • Uczestniczymy w negocjacjach handlowych.
 • Prowadzimy windykację należności na etapie polubownym, sądowym, a także nadzór nad prowadzoną egzekucją.

Pomagamy kompleksowo zapewniając wsparcie:

 • notarialne,
 • doradcy podatkowego,
 • biegłego rewidenta,
 • księgowości,
 • wirtualnego biura.

Zapewniamy szybki kontakt, skuteczną reakcję, pomoc świadczoną również  w siedzibie Twojej Firmy.

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami!