Sprzedaż internetowa – ecommerce

Wspieramy od strony prawnej sklepy internetowe. Doradzamy w procesie wejścia na rynek lub uzupełnienia swojej dotychczasowej działalności o kolejny kanał dystrybucji. Dostosowujemy zaplecze prawne sklepów internetowych pod model działania, preferencje oraz katalog odbiorców towarów.

W ramach naszej pomocy zapewniamy:

 • szczegółowy audyt prawny prowadzonej działalności,
 • eliminowanie klauzul niedozwolonych z regulaminu sklepu,
 • tworzenie regulaminu sklepu internetowego, polityki prywatności, polityki plików Cookies, druku zamówień oraz druku odstąpienia od umowy,
 • monitorowanie regulaminu sklepu internetowego pod kątem występowania klauzul niedozwolonych,
 • opracowywanie procedur reklamacji, warunków gwarancji respektujących prawa odbiorcy towarów i usług, tworzenie polityki zwrotów właściwej pod względem prawnym,
 • doradzamy w zakresie ochrony praw konsumenta, sprzedaży konsumenckiej, zawierania umów na odległość,
 • pomoc w zakresie ochrony danych osobowych i GIODO,
 • wdrożenia procedur ochrony danych osobowych wynikające z RODO – Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych,
 • wsparcie w zakresie ochrony autorskich praw majątkowych lub osobistych w sieci.

Doradzamy w aspektach związanych z prawem gospodarczym, zapewniając ochronę praw przedsiębiorców, pomoc w utrzymaniu płynności finansowej czy też zabezpieczając przed sankcjami nakładanymi przez urzędy państwowe.

Zapewniamy m.in.:

 • doradztwo w zakresie ochrony przed nieuczciwą konkurencją (np. nielegalnym wykorzystywaniem zdjęć towarów, ich opisów, znaków towarowych, etc.),
 • reprezentację przedsiębiorców w sporach z klientami (B2C i B2B) oraz kontrahentami (B2B),
 • windykację od klientów i kontrahentów na drodze postępowania polubownego oraz sądowego, a także nadzór nad postępowaniem egzekucyjnym,
 • sporządzanie, opiniowanie, a także negocjacje w imieniu naszych Klientów umów, kontraktów, porozumień,
 • prowadzenie obsługi prawnej kontraktów reklamowych,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia programów partnerskich, lojalnościowych, konkursów na rzecz konsumentów.

Sklepy internetowe korzystające z naszych usług wyróżnia certyfikat potwierdzający ich działalność w zgodzie z prawem.

certyfikat

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami!