Pomoc Prawna dla Konsumentów

ENSIS Kancelaria Doradztwa Prawnego Cioczek & Szajdziński Spółka Cywilna udziela wsparcia konsumentom w celu dochodzenia swoich praw. Zapewniamy pomoc prawną m.in. w kwestiach związanych z odpowiedzialnością sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową czy sprzedaży konsumenckiej. Udzielamy konsultacji prawnych oraz informacji w związku ze stosowaniem w obrocie konsumenckim niedozwolonych postanowień umownych oraz niewywiązaniem się ze swoich obowiązków przez przedsiębiorcę związanych ze sprzedażą, bądź też świadczeniem usług. Chronimy prawa konsumentów, reprezentujemy ich w sporach na drodze polubownej – poprzez sporządzanie pism, wezwań, opinii – oraz sądowej, sporządzając pozwy oraz reprezentując konsumentów przed właściwymi organami. Prowadzimy oraz nadzorujemy postępowanie przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.