Ochrona własności intelektualnej i znaki towarowe

Proponujemy wsparcie dla w zakresie prawa ochrony własności przemysłowej i intelektualnej m.in. poprzez:

  • weryfikowanie możliwości uzyskania ochrony prawnej (badania patentowe, zdolność rejestrowa, klasyfikacje międzynarodowe, itp.)
  • zastrzeżenie znaku towarowego (np.: nazwa, logo firmy itp.) w kraju oraz poza jego granicami,
  • uzyskanie patentu na wynalazek lub wzór użytkowy (kraj  oraz poza jego granicami),
  • reprezentacja w międzynarodowych postępowaniach z zakresu ochrony własności intelektualnej,
  • rozwiązywanie konfliktów związanych z naruszeniem praw ochronnych (czyny nieuczciwej konkurencji).

Zapewniamy kompleksową obsługę z udziałem doświadczonych rzeczników patentowych, radców prawnych oraz tłumaczy przysięgłych. Posiadamy stałą i rozwiniętą sieć kontaktów, dzięki czemu możemy zaproponować bardzo szeroki zakres możliwej ochrony, poczynając od poziomu krajowego, poprzez Unię Europejską, aż po kraje spoza Unii Europejskiej.

Reprezentujemy przedsiębiorców przed:

  • Urzędem Patentowym RP w Warszawie,
  • Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Wspólnoty Europejskiej w Alicante (OHIM – Office for Harmonization in the Internal Market),
  • Europejskim Urzędem Patentowym w Monachium (EPO – European Patent Office),
  • Światową Organizacją Ochrony Własności Przemysłowej w Genewie (WIPO – World Intellectual Property Organization),
  • polskimi sądami powszechnymi i administracyjnymi.

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami!