Martyniusz Rak – Radca Prawny

Specjalizuję się w obsłudze prawnej przedsiębiorców zarówno jednoosobowych jak i spółek prawa handlowego, podkreślając oraz skupiając się na praktyce stosowania przepisów prawa w codziennym funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych.

Reprezentuję Klientów kancelarii przed sądami I i II instancji oraz Sądem Najwyższym.

W swojej dotychczasowej działalności zawodowej zajmowałem się przede wszystkim prawem zobowiązań, prawem nowych technologii, IT, ochrony konkurencji i konsumentów oraz prawem pracy, ze szczególnym uwzględnieniem i naciskiem na zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych, prawa konsumenckiego, e-commerce, zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa umów (w tym umów w obrocie B2B i B2C) oraz własności intelektualnej.

W wolnych chwilach realizuję swoje zainteresowania historią, sztuką i turystyką jako przewodnik miejski po Wrocławiu, a ponadto interesuję się muzyką, podróżowaniem, prasą publicystyczną oraz akwarystyką.

Kontakt:

tel. +48 512 608 883

martyniusz.rak @ ensiskancelaria.com