Sty 3

Zmieniliśmy formę prowadzonej działalności – jesteśmy spółką jawną.

Szanowni Państwo,

 

informujemy, iż z końcem grudnia 2017 r. zmieniliśmy formę prawną prowadzonej działalności z dotychczasowej spółki cywilnej na spółkę jawną. W związku z tym, że zmiana formy prawnej nastąpiła dzięki przekształceniu, wszelkie dotychczas zawarte umowy i nasze zobowiązania wobec Klientów pozostają w mocy. Informujemy jednocześnie, że zmianom nie uległ adres kontaktowy, adresy mailowe, numery telefonów ani rachunki bankowe Kancelarii.

 

Obecne dane rejestrowe kancelarii to:

 

ENSIS Kancelaria Prawna Cioczek & Szajdziński Spółka Jawna

ul. Kościuszki 34 lok 306 L

50 – 012 Wrocław

NIP: 897 17 84 540  REGON 021953123

KRS 0000707279

ENSIS Kancelaria Prawna Cioczek & Szajdziński Spółka Jawna jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Z wyrazami szacunku

Jakub Szajdziński

Partner Zarządzający

ENSIS Kancelaria Prawna

Cioczek & Szajdziński Sp.j.