Cze 8

Prawa autorskie w umowach B2B

Coraz częściej spotykamy się ze sporami dotyczącymi praw autorskich. Spory są konsekwencją niewłaściwego uregulowania lub nieuregulowania w umowie w ogóle zagadnień dotyczących praw autorskich. Warto pamiętać, że brak zapisów dotyczących przeniesienia majątkowych praw autorskich lub udzielenia licencji, a także przeniesienia praw zależnych jest jednoznaczny z tym, że prawa te nie przechodzą na drugą stronę umowy.

O trzech podstawowych kwestiach, o jakich trzeba pamiętać w umowach B2B piszemy na naszych blogu Prawo w e-biznesie.

No comments yet.

Leave a Comment

reset all fields