Cze 2

Od początku czerwca działamy w nowej lokalizacji.

Z początkiem czerwca 2018 r. zmieniliśmy adres naszego biura, obecnie pracujemy przy ul. Żmigrodzkiej 93b we Wrocławiu, zmianie uległ również adres rejestrowy spółki, aktualne dane naszej kancelarii to:

ENSIS Kancelaria Prawna Cioczek & Szajdziński Sp.j.
ul. Żmigrodzka 93b
51-130 Wrocław

NIP 897 17 84 540
REGON 021953123
KRS 0000707279

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy.